Waarom ik nog geen honderden procenten winst heb (Tom Lassing)

De aandelen in de uraniumsector zijn in sommige gevallen al honderden procenten gestegen. Ik zit vol in die aandelen. Toch heb ik geen honderden procenten winst in mijn portefeuille. Daar zijn meerdere redenen voor.
De eerste reden is dat ik niet op de bodem begonnen ben met kopen.
Mijn collega’s Jack Hoogland en Maarten Verheyen deden dat wel. Maarten stapte daarom zelfs al weer uit die aandelen. Hij heeft zijn beoogde winsten al binnen. Volgens Jack moet de echte stijging nog altijd beginnen.
Ik stapte eigenlijk pas in toen mij duidelijk was was de trend ging keren en de koersen de bodems verlaten hadden.
De reden was dat ik liever niet te lang wilde wachten op dat moment.
Ik weet dat ik dus niet op de bodem koop, maar ik reis mee op een al vertrokken trein.
De tweede en ook heel belangrijke reden is dat ik op weg omhoog gaandeweg mijn positie vergroot.
Maar met die stap verlies ik dan wel een deel van het winstpercentage. Ik krijg meer aandelen, maar mijn gemiddelde aankoopkoers loopt op.
Dat doe ik tot ik genoeg aandelen heb. Als dan de stijging doorzet, dan moet ik bij verdere stijgingen mijn positie gaandeweg weer verkleinen omdat anders het percentage uraniumaandelen in mijn portefeuille te groot wordt.
Ik was tot vorige week koper van de aandelen. Mijn winsten zijn aanzienlijk, maar dus geen honderden procenten. Ik hoop dat nu duidelijk is waarom.