Energie toekomst

zonneweide, zonnepanelen

De Nederlandse overheid heeft laten vastleggen dat onze kolencentrales in 2025 dicht gaan. Ondertussen zal ook de gas productie vanuit Groningen vrijwel geheel afnemen.
Ontwikkelingen die nogal ingrijpend zijn, want wat komt er voor in de plaats?
Willen we echt serieus over gaan op duurzame energie, dan zal letterlijk 10% van Nederland onder zonnepanelen moeten liggen EN moeten we dan een oplossing hebben gevonden hoe we in de warme negen maanden energie opslaan om in de koude drie maanden te kunnen gebruiken. Momenteel is daar nog geen bruikbare oplossing voor.
10% van Nederland onder zonnepanelen is dramatisch, maar niet onmogelijk.
10% van Nederland is nu bebouwd en dan vooral met wegen. Alle wegen, fietspaden etc bij elkaar opgeteld.


Als we dat 100 jaar geleden hadden gezegd tegen de toenmalige bevolking, dan zouden ze het onmogelijk achtten. Zoveel stenen zijn er niet…
Maar we ontwikkelden asfalt en beton.
Het enge is nu dat er nog vijf jaar is om een oplossing voor het opslaan van duurzame energie te vinden. Maar zelfs als die oplossing er zo snel komt, willen we 10% van Nederland onder zonnepanelen onderbrengen?
Met alle daken in gebruik zouden we dat nog lang niet halen. Gaan we onze snelwegen opnieuw leggen? Kunnen we die in slechts vijf jaar opbouwen tot enorme velden van zonne-energie waarover we dan ook nog kunnen rijden?
Ik wil niet zeggen dat iets onmogelijk is, maar het is zeker een uitdaging van ongekende omvang.
Misschien moeten we daarom nu toch eerst maar enkele weides vol leggen met panelen en die over 25 jaar weer terug aan de natuur geven, zodra we de snelwegen in 25 jaar omgebouwd hebben. Ik denk dat dat scenario heel wat bereikbaarder gaat zijn.
Hoe dan ook moeten we dan nu fors investeren in zonneparken. Weliswaar op plekken die we daar op lange termijn eigenlijk niet voor zouden willen gebruiken, maar door er nu zonneparken van te maken, kunnen we die velden wel beschermen zodat over 25 jaar de beleidsmakers van dat moment kunnen kijken wat die dan vrijkomende velden dan alsnog kunnen worden.
Lees verder