Wall Street en de euro gaan hand in hand

De correlatie bestaat alweer een wat langere periode: als de beurs daalt, daalt de euro en omgekeerd. Ook voor de komende periode zeggen de ‘tidesÂ’ dat een daling van beide aanstaande is. Correlaties… De correlatie bestaat alweer een wat langere periode: als de beurs daalt, daalt de euro en omgekeerd. Ook voor de komende periode zeggen de ‘tidesÂ’ dat een daling van beide aanstaande is. Correlaties zijn altijd tijdelijk. Dat neemt niet weg dat ze soms lang kunnen aanhouden. Een stijgende euro gaat vaak gepaard met een stijgende AEX en omgekeerd. Laat we eens zien wat beide te bieden hebben voor de komende periode.
Allereerst kijken we daarvoor naar de ‘high tides with the greatest value’. Door tussen de hoge waterstanden met de grootste waarden per dag op zoek te gaan naar de laagste waarde, kunnen we toppen op de beurzen vinden. Zie in dit overzicht maandag 15 november: 125 cm. Dat is de laagste waarde tussen de hoge waterstanden. Dat betekent dat een top aanstaande is of bijvoorbeeld plus 1 dag, derhalve op dinsdag 16 november op Wall Street gemaakt zal worden.
Vervolgens gaan we op zoek naar de volgende bodem in de markt. Door de laagste waarde te zoeken te midden van de ‘low tides with the smallest value’, is het mogelijk een bodem te vinden. We zien op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 23 november in alle gevallen -3 cm. Op één van deze drie dagen mag in principe een bodem verwacht worden. De achterliggende cijfers geven voor 22 t/m 24 november respectievelijk -3, -4 en -3 cm. Met andere woorden, de ‘tides’ wijzen dinsdag 23 november aan als bodem.
Zekerheidshalve kijk ik ook nog naar de zogenaamde ‘tidal sum’ (zie tabel in weekblad). De ‘tidal sum’ zegt: een top op zondag 14 november (497 cm) en een bodem op dinsdag 22 november (596 cm). De achterliggende cijfers wijzen echter maandag 15 december als top aan, hetgeen overeenkomt met de ‘high tides with the greatest value’. De ‘tidal sum’ verkiest echter wel 22 november boven 23 november. Kortom, op 22 of 23 november mag met een marge van doorgaans niet meer dan 1 dag een bodem verwacht worden.
Voorts is het altijd van belang om naar de inversie-indicator te kijken. Die indicator zegt dat er inversies optreden op zaterdag 20 en zondag 21 november. In feite heffen die twee inversies elkaar op, waardoor ik ervan uit ga dat de bodem op maandag 22 of dinsdag 23 november ligt. Een alternatieve interpretatie ten aanzien van de inversies in het weekend zou zijn: een bodem op vrijdag de 19de, een opvering in de vorm van een top op de 22ste en vervolgens weer een bodem op de 22ste/23ste.
Wat betekent dit voor de euro? Wanneer ik kijk naar de Spiral Calendar van de euro/dollar, geeft dat het volgende overzicht.
De euro/dollar heeft derhalve ook een draaipunt rondom maandag 22 november/dinsdag 23 november. Zoals aangegeven, hebben de beurs en de euro al een tijdje de neiging hand in hand te dalen. Sinds de top van de euro op 4 november op $ 1,4280 is er al weer ruim 6 dollarcent vanaf. Deze daling kan naar mijn mening nog wel voortzetten. Gezien de draaipunten van de euro op 22/23 november en gezien de correlatie met de ‘tides’, verwacht ik dat de euro/dollarverhouding op 22-23 november zal bodemen.

Elmer Hogervorst
www.goudtekoop.nl
www.hogervorstadvies.nl
www.twitter.com/goudtekoop
Elmer Hogervorst is auteur van de tweewekelijkse publicatie ‘de Zon, de Maan en uw Beleggingen’. U kunt gratis het exemplaar van 1 november 2010 hier downloaden.
Voor de tabellen verwijzen wij u naar ons weekblad.