Zelfs het zwakste aandeel steeg ruim 2000% (Jack Hoogland)