Gratis geld voor de banken, niet voor ons (Brecht Arnaert)

“Bail out the people” – het was een slogan die je tijdens de crisis van 2008 meer dan eens hoorde. Blijkbaar was het in 2011 geen probleem om de banken genoeg geld te bezorgen om hun schuld op een dragelijke manier te kunnen herstructureren, maar toen er in datzelfde jaar 310 miljard voor Griekenland nodig was – een peulschil in bankenland – was het kot te klein. Twee maten, twee gewichten, zoals steeds.
Het is vandaag niet anders. Terwijl we allemaal tv kijken, als konijnen naar een lichtbak, en ons via NLP-technieken de leugen wordt ingepompt dat een levensgevaarlijk virus onze samenleving bedreigt, is de aandacht totaal weggeschoven van het ware probleem: dit monetair systeem loopt op zijn laatste benen. Want wist u dat het geven van gratis geld aan de banken – dus zonder enige verplichting tot terugbetaling – sinds 7 maart 2019 het standaardbeleid van Stientje Lagarde geworden is? 
 
Lees verder