Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
Easdaq -  Europese elektronische schermenbeurs voor groeiondernemingen. Een tegenhanger van de veel grotere Amerikaanse Nasdaq.
EBITDA -  Afkorting voor Earnings Before Interest Taxes Depreciation Appreciation, kortom het resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie van goodwill
Economische cyclus -  De economische cyclus bestaat uit de elkaar opvolgende perioden van economische expansie en economische krimp, die gepaard gaan met veranderingen in de rentestanden, werkgelegenheid, productiviteit. De huidige stand van zaken in een economie (in casu groei of recessie) hebben invloed op de prestaties van (aandelen van) de diverse economische sectoren.
Effecten -  Verzamelnaam voor verhandelbare waardepapieren zoals aandelen, obligaties, opties, futures etc.
Effectenbeurs -  Een centrale, gereguleerde marktplaats voor de verhandeling van aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en dergelijke. In Nederland, België, Portugal en Frankrijk is de marktplaats voor deze producten de cashmarkt van Euronext. Op de derivatenmarkt vindt de verhandeling plaats van
hiervan afgeleide producten (of derivaten) zoals opties en futures.
Eigen vermogen -  Eigen vermogen is het geïnvesteerde vermogen in een onderneming en is een andere term voor aandelenvermogen.
Emerging market -  Een opkomende markt (emerging market) is een financiële markt van een ontwikkelingsland. Een belegging in een opkomende markt wordt vaak gezien als risicovol vanwege (potentiële) politieke problemen, economische instabiliteit, een kort track record en illiquiditeit.
Emissie -  Het uitgeven van bijvoorbeeld nieuwe aandelen om het eigen vermogen van de onderneming te vergroten.
End of day -  Een door Tom Lassing veel gebruikte term om aan te geven, het handelen na 17:00 uur of pas op de volgende beursdag rond 10:00 uur. Intraday is er veel ruis. Als de daghandelaren hun posities weer sluiten zien we de 'echte' koers terug.
Energie -  Gedeelte van de portefeuille dat wordt belegd in ondernemingen actief op gebieden als olie en gas. Voorbeelden zijn BP Amoco, Edinburgh Oil & Gas, Pennzoil en Total Fina.
ETF's  -  ETF's of trackeraandelen zijn geen traditionele beleggingsfondsen; ze combineren aspecten van beleggingsfondsen met indices en bieden van beiden de voordelen. Men zou ETF's indexaandelen kunnen noemen. Sinds begin 2001 worden ETF's verhandeld op de Amsterdamse beurs (onder andere I-shares). De ETF's of trackeraandelen volgen zeer nauwkeurig een index en worden net als een indexfonds passief gemanaged. ETF's worden via een gewone commissionair of broker op de beurs aangekocht tegen de reguliere tarieven die gelden voor aandelentransacties.
Euribor -  Rentetarief dat kredietwaardige banken elkaar in rekening brengen voor bedragen die luiden in euro's. Euribor heeft sinds de komst van de euro de rol van de Aibor overgenomen in Nederland.
Eurobond -  Een obligatielening uitgegeven in een andere munteenheid dan die van het land van uitgifte. Bijvoorbeeld een obligatielening in dollars, uitgegeven door een in België gevestigde onderneming.
Euronext -  Euronext is de combinatie van de beurzen van Amsterdam (Amsterdam Exchanges), Brussel (Brussels Exchanges) en Parijs (Paris Bourse).
Euronext genoteerd -  Sommige beleggingsinstellingen - met name uit Nederland - hebben een notering aan de Euronexxt, het verband waarin onder andere de beurs van Amsterdam is opgegaan. Deze fondsen zijn in principe via iedere commissionair (een bank of via internetbanken) verkrijgbaar.
Europese stijl -  Europese stijl opties zijn opties die alleen aan het einde van de looptijd kunnen worden uitgeoefend, zoals indexopties.
Europese Unie (EU) -  Oorspronkelijk opgericht als een gemeenschappelijke markt voor 6 landen in 1957 door het verdrag van Rome, was de EU eerst bekend als de Europese Gemeenschap. Een gemeenschappelijke munt (euro), één markt voor goederen en diensten en een politieke samenwerking van de leden, waren de belangrijkste samenbindende principes achter de unie.
Ex dividend -  De vermelding van de koers van een aandeel op de dag van dividenduitkering, waarbij de verhandeling exclusief het betaalbaar gestelde dividend plaats vindt.
Expiratiedatum -  Bij opties de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend. Bij aandelenopties is dat altijd de derde vrijdag van de maand. Als dat een feestdag is, dan de beursdag er voor.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.