Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
K/W verhouding -  Koers / Winst verhouding. Door de koers van een aandeel te delen door de winst per aandeel ontstaan de koers/winst verhouding. Dit verhoudingsgetal wordt veel gebruikt om te beoordelen of een aandeel reltief 'duur' of 'goedkoop' is. Het is een heel ruwe inschatting, maar geeft wel snel een beeld van de waardering voor een aandeel op de beurs.
Kapitaalmarkt -  De markt waarop de verhandeling plaatsvindt van vermogenstitels met een looptijd van meer dan een jaar. Er bestaat een onderscheid tussen de openbare kapitaalmarkt die voor iedereen toegankelijk is, zoals een effecten- of een optiebeurs, en de onderhandse kapitaalmarkt. De onderhandse kapitaalmarkt is niet voor iedereen toegankelijk; de aanbieder van de transactie benadert gericht potentiële (professionele) beleggers.
Keuzedividend -  Als het bedrijf aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan en er voldoende winst overblijft, wordt jaarlijks een deel van de winst als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Soms ook tussentijds. Het heet dan interim-dividend. De dividend uitkering in de vorm van aandelen heet een Stock-dividend. Over uitgekeerd contact dividend moet dividendbelasting worden betaald (25%); deze belasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Ook is er het keuze-dividend, waarbij de aandeelhouder kan kiezen tussen een uitkering in contanten of een uitkering in aandelen.
Kiickback -  Vakjargon voor 'distributievergoeding'. Een vergoeding die bijvoorbeeld vermogensbeheerders van een beleggingsfonds krijgen als ze klanten bij aanbrengen. Deze vergoeding ligt na 2008 onder vuur omdat gedacht wordt dat een te hoge vergoeding het advies van de deskundige kan 'kleuren'. Die zou voor eigen gewin kunnen gaan en niet voor wat het beste van de klant is.
Klasse -  Alle opties (Calls en Puts) op dezelfde onderliggende waarde.
Koers -  De koers of intrinsieke waarde (NAV in het Engels) is de waarde van de beleggingen in een fonds. Als een fonds open end is, ligt de koers of afgifteprijs normaal gesproken dichtbij de intrinsieke waarde; kosten kunnen zorgen voor een afwijking van enkele procenten. Als een fonds closed end is kan de koers echter fors afwijken van de intrinsieke waarde. (Zie discount en premium ten opzichte van intrinsieke waarde.)
Koerswinst -  Een koerswinst is de winst gemaakt op de verkoop van een belegging zoals bijvoorbeeld een beleggingsfonds. Het verlies op de verkoop wordt een koersverlies genoemd.
Koerswinstverhouding -  Een cijfer dat de verhouding tussen de koers van een aandeel en de nettowinst per aandeel uitdrukt.
Koopsom -  Een verzekering waarbij de verzekerde ineens een bepaald bedrag stort, waardoor hij later aanspraak kan maken op een bepaald bedrag of lijfrente. Bij het afsluiten van een koopsompolis kan vaak gekozen worden om te beleggen in één of meerdere beleggingsfondsen.
Korte rente -  De rente berekend over leningen met een looptijd korter dan een jaar.
Kosten gecorrigeerde performance -  In een voor kosten gecorrigeerde performance worden de kosten die in rekening worden gebracht die bij de aankoop van een fonds afgetrokken van het rendement om een vergelijking zinvol te maken.
Kredietkwaliteit -  De kredietkwaliteit of credit quality is de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van een obligatie gebaseerd op de financiële conditie van de onderneming.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.