Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
Laatprijs -  De prijs die ‘de markt’ wil ontvangen voor de verkoop van een bepaald effect.
Lange rente -  De rente berekend over leningen met een looptijd langer dan een jaar.
Large Cap -  Aandelen met een hoge marktkapitalisatie
Laten -  Een vermelding achter een koersnotering die betekent dat tegen die koers geen transacties konden worden gedaan. Het aanbod is groter dan de vraag.
Leading indicators -  Leading indicators zijn reeksen van economische cijfers waarvan gebleken is dat veranderingen een voorspellende waarde hebben voor de gang van zaken in de rest van de economie. Voorbeelden van leading indicators zijn het aantal werkuren in een week, prijzen van ruwe en intermediaire goederen, en de uitgegeven bouwvergunningen. Vooral in de VS wordt naar publicatie van leading indicators uitgekeken.
Limiet -  Bij het opgeven van beursorders kan vaak met limieten gewerkt worden. Dat wil zeggen tegen een vasten of maximale/minimale koers waartegen men wil kopen of verkopen. Zo kan je als belegger niet verrast worden door een extreme koersuitslag om dat misschien net op dat moment geen andere orders inlagen.
Lion -  Obligatie waarbij rente in aandelen wordt uitgekeerd.
Liquiditeit -  De mate van vraag en aanbod bepaalt de liquiditeit van een fonds. Hoe meer vraag en aanbod in een fonds samenkomen, hoe meer liquide dat fonds is.
London Interbank Offered Rate -  LIBOR (London Interbank Offered Rate) is de rente die de grootste en meest kredietwaardige internationale banken elkaar in Londen in rekening brengen als ze aan elkaar lenen.
London Stock Exchange (LSE)  -  Gestart in 1973 door de combinatie van zes regionale beurzen van Groot Britannië en Ierland, is de London Stock Exchange (LSE) één van de grootste beurzen ter wereld. Bekendste index op de LSE is de FTSE 100.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.