Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
Gamma -  De gamma geeft aan in welke mate de delta van een optie verandert ten gevolgde van een koersverandering van de onderliggende waarde. Bij een delta van 50 en een gamma van 5 zal de delta bij een koersbeweging van één euro stijgen naar 55 of dalen naar 45.
Geännualiseerd rendement -  Een geännualiseerd rendement is een rendement dat over een bepaalde periode omgerekend wordt naar een periode van een jaar. Als fonds A bijvoorbeeld een rendement van 5% in zes maanden heeft, en fonds B een rendement van 4% in vier maanden, dan is het geannualiseerde rendement van Fonds A en B iets meer dan 10% respectievelijk iets meer dan 12%.
Gedaan en bieden -  Een aanduiding achter een gepubliceerde beurskoers. Het betekent dat de aangeboden aandelen tegen die koers zijn gekocht en dat er nog meer vraag is naar aandelen op deze koers.
Gedaan en laten -  een aanduiding achter een gepubliceerde beurskoers. Het houdt in dat niet alle aangeboden aandelen verkocht zijn.
Gedekt schrijven -  Het verkopen (schrijven) van een Call optie als met in het bezit is van de onderliggende waarde.
Gelimiteerde order -  Een opdracht aan de bank of commissionair dat niet boven een bepaalde prijs mag worden gekocht of niet onder een bepaalde koers mag worden verkocht.
Gemengde fondsen -  Beleggingsfondsen die beleggen in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten, en daarmee de belegger een breed gespreide portefeuille aanbieden.
Gemiddelde -  Het gemiddelde laat de gemiddelde waarde zien van de verschillende gegevens van de fondsen die voldoen aan uw zoekcriteria. De gegevens kunnen managementkosten, alle beschikbare rendementen (1 dag, 1 jaar, 3 jaar enz.), de Morningstar ratings, de Style Box of de standaarddeviatie zijn. U kan per fondsgroep of per sector zoeken, maar ook door middel van een combinatie van beide. In de overzichten staan enkel de eerste 300 fondsen die voldoen aan uw criteria. Het gemiddelde wordt echter berekend met behulp van alle fondsen die aan de criteria voldoen
Glad zitten -  Geen posities meer aanhouden. Liquide zijn.
Goud -  Goud is een edelmetaal omdat het niet roest. Het is een scheikundig element met symbool Au en attomnummer 79. De kleur is geel. Al zeker 5500 jaar wordt het metaal als geld gebruikt. Het eerst zover bekend in de stroomculturen van het Nabije Oosten. Het is een enorm dicht, maar toch zacht metaal. De zuiverheid wordt gemeten in karaat. Zuiver goud is 24 karaat. Veel voorkomende zuiverheidsgraden zijn 22 karaat (91,6%), 18 karaat (75%) en 14 karaat (58,5%) Au is de afkorting voor het Latijnse Aurum. Goud wordt vooral gebruikt in legeringen. Het heeft uitstekende elektrische eigenschappen en is daarmee vrijwel onmisbaar in de industrie. 1 gram goud kan worden gewalst tot 1 vierkante meter bladgoud. Als je met dit bladgoud een product bekleed heet dat 'vergulden'. Daarmee is tevens de naam van de oude Nederlandse Gulden verklaard. Goud is oplosbaar in koningswater (aqua regia) een combinatie van 75% zoutzuur en 25% gexconcentreerd salpeterzuur. Via deze weg is vergulden door goud te laten oplossen en dan via elektrolyse een ander object te vergulden.
Goudgerande waarde -  Obligaties die worden gezien als de meest degelijke in de markt. Rente e4n aflossing zijn gegarandeerd. De rating van dat soort hoog gewaardeerde obligaties ligt hoog, de rentevergoeding is vaak lager dan van andere obligaties. Er is immers minder risico.
Greenback -  Een populaire naam voor de dollar. Het komt van een speciale dollaruitgifte door president Kennedy. Die groene dollars waren niet via de FED uitgegeven. Ze zijn na zijn dood uit roulatie genomen.
Greenfielding -  Het uit het niets opzetten van een bedrijfsmodel. Een mooi voorbeeld is het opzetten van levensverzekeringen in een land als China, waar dat tot voor kort een onbekend product was.
Groenfonds -  Beleggingsfondsen die vooral beleggen in aandelen waarvan een snelle en sterke (bovengemiddelde) groei van de winst per aandeel wordt verwacht, of een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar de beleggingsopbrengsten aan het vermogen toevoegt.
Growth -  Growth of Groei is een beleggingstrategie waarbij aandelen worden geselecteerd met een track record van hoge groeicijfers en waarbij het potentieel bestaat voor verdere stijging van omzet en of winst.
Growth & income fund -  Een growth and income fonds is een fonds waar de fondsmanager die aandelen selecteert die zowel dividend uitkeren als ook groei op de lange termijn laten zien.
Growth investor -  Belegger die zoekt naar aandelen van bedrijven met een hoge winstgroei. Tegenovergesteld is de Value belegger die zoekt naar bedrijven met een enorme intrinsieke waarde die niet tot uitdrukking komt in waardering voor het aandeel op de beurs.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.