Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
T-bills -  Afkorting voor Treasury bills, Amerikaanse staatsobligaties met een middellange of korte looptijd.
Talon -  Deel van een coupon- of dividendblad van een klassiek papieren aandeel. het werd geleverd naast het papieren aandeel. Als alle coupons of dividendbewijzen waren verbruikt, kon tegen inlevering van de talon een nieuw coupon- of dividendblad verkregen worden.
Target -  Koersdoel van bijvoorbeeld een aandeel.
Technische Analyse -  Een methode waarbij men met behulp van koersgrafieken en rekenmodellen tracht een trend op de beurs te voorspellen. Men kijkt vooral naar koersverloop en volumes van de handel. In feite tracht men met technische analyse het (massa)gedrag van de beleggers te doorgronden om daaruit de mogelijke richting van de markt te voorspellen.
Tenderlening -  Uitgiftesysteem zoals het werd gehanteerd bij de uitgifte van Nederlandse (gulden) staatsleningen. De uitgiftekoers werd niet van tevoren vastgesteld; door de inschrijver zelf moest een koers worden ingevuld op het inschrijfbiljet. Na sluiting van de inschrijving werd aan de hand van de opgegeven koersen de uitgiftekoers vastgesteld.
Termijncontract -  Termijncontract (future) waarin de toekomstige koop en verkoop van vooral financiële waarden, bijvoorbeeld een index, is vastgelegd. Er zijn ook termijncontracten. futures) in grondstoffen, munten, metalen etc.
Tijdswaarde -  Een deel van de premie die voor opties moet worden betaald. De optiepremie bestaat uit tijd- en verwachtingswaarde. De tijdswaarde heeft te maken met de resterende looptijd.
Tijgers -  Benaming voor de groep van drie landen in Azië (Singapore, Zuid-Korea en Taiwan) en Hong Kong, die als eerste relatief kleine landen een snelle economische en industriële groei doormaakten.
Timespread -  Optiestrategie waarbij Call of Put worden geschreven op dezelfde uitoefenprijs, maar ze een verschillende looptijd hebben. Deze strategie is ook wel bekend onder de namen Kalenderspread, Horizontale Spread of Tijdspread. Meer over dit soort optiestrategieën op deze site.
TOM -  The Order Machine Een handelssysteem waarmee enkele banken zijn gekomen en wat als concurrent voor de reguliere beurs gezien mag worden.
Top-down -  Term uit de beleggingsleer waarmee de route van het beslissingsproces wordt aangegeven. In de eerste plaats wordt de beleggingscategorie gekozen, daarna het land, vervolgens de bedrijfstak en als laatste een specifiek aandeel of obligatie.
TOPIX -  Tokio Stock Price Index (TOPIX). Een samengestelde index van alle gewone aandelen die zijn genoteerd op de eerste afdeling van de Tokio Stock Exchange.
Totaal rendement  -  De total return of (totaal) rendement is de procentuele totale opbrengst op een belegging over een bepaalde periode en bestaat uit de som van koerswinst en uitgekeerde dividenden.
Trackers -  Wat zijn trackers Trackers zijn beleggingsproducten die een index op de voet volgen. Ze combineren de voordelen van aandelen met die van een beleggingsfonds. In feite zijn het aandelen; geen aandelen van één onderneming, maar van een groep ondernemingen die zijn opgenomen in een index. Dat kan bijvoorbeeld de AEX-index zijn. Technisch gezien is een tracker een beleggingsfonds waarin alle aandelen zijn opgenomen van de bijbehorende index, in een identieke verhouding. Daardoor is de koers van een tracker nagenoeg gelijk aan de stand van de index of een fractie daarvan. Trackers keren dividend uit. Doordat een tracker eenvoudigweg een index volgt, bespaart men op beheerskosten en kosten voor
research. Daardoor liggen die doorgaans lager dan bij 'traditionele' beleggingsfondsen.

Historie van de tracker

Trackers stammen uit de Verenigde Staten, waar zij in 1993 het levenslicht zagen. Zij heten daar 'Exchange Traded Fund' (ETF). Trackers kenden in de VS een gestage groei. Verscheidene instellingen geven trackers uit op alle mogelijke indices. De SPDR (spreek uit: spider) en QQQ zijn het bekendst en het meest succesvol. De SPDR is gerelateerd aan de S&P500-index (de voor handelaren belangrijkste Amerikaanse aandelenindex, vergelijkbaar met de AEX-index in Nederland). De QQQ volgt de technologie-index Nasdaq 100. Deze triple Q ETF is inmiddels het meest verhandelde financiële effect ter wereld; dit geeft een duidelijke indicatie van de ongekende populariteit van dit relatief nieuwe investeringsinstrument.

Voor wie zijn trackers bedoeld?

Trackers bieden kansen aan elke belegger. Ze zijn zowel geschikt voor actieve als voor langetermijnbeleggers. De een zal ze bijvoorbeeld graag gebruiken bij optie- en futuresstrategieën, of om een korte speculatieve positie met trackers in te nemen. De ander voelt zich aangetrokken tot het relatief lage risicoprofiel van een gespreide aandelenportefeuille.
Ook voor startende particuliere beleggers kunnen trackers een prima investering zijn. Deze groep kan voor een klein bedrag meedelen in algemene marktontwikkelingen zonder zich te hoeven bekommeren om de keuze voor specifieke ondernemingen.

Kenmerken van trackers

Trackers hebben een aantal kenmerken, waarop we nu wat nader ingaan. · Trackers zijn gemakkelijk en efficiënt
Trackers gedragen zich als aandelen. De belegger kan ze gemakkelijk kopen en verkopen via hun bank of commissionair. Bovendien belegt de koper van de tracker met één product in een aantal, meestal grote en bekende ondernemingen tegelijk. · Trackers spreiden het risico
Een index is een gewogen samenstelling van een (groot) aantal individuele aandelen of obligaties. Daardoor loopt de belegger minder risico's dan in het geval hij in een enkel aandeel of een enkele obligatie investeert. Omdat een index een graadmeter is van een markt of marktsegment, profiteert hij automatisch van elke opgaande beweging in die markt of dat segment. Het feit dat men met een tracker de risico's spreidt wil niet zeggen dat de risico's van het beleggen in een
tracker afwezig zijn. We hebben de afgelopen tijd gezien dat indices wel degelijk fors kunnen dalen!

Trackers zijn gemakkelijk te begrijpen en te volgen

Het koersverloop van een tracker gaat gelijk op met het verloop van de index zelf. De prijs van een tracker is meestal eentiende of eenhonderdste deel van de indexstand. Stel dat de AEX-index op 350 staat, dan kost de tracker op die index ongeveer € 35. De belegger kan dus op elk moment van de dag de waarde van zijn tracker afleiden uit de stand van de index. · Trackers zijn goedkoop in het gebruik
Weliswaar belegt men met een tracker gespreid in een index, maar men betaalt de provisiekosten van een enkele transactie. Als een belegger zelf zijn beleggingen spreidt door kopen van individuele aandelen, dan is hij al gauw een veelvoud aan transactiekosten kwijt. · Trackers keren dividend uit
De bezitter van een tracker krijgt dividend. Doorgaans krijgt de belegger het dividend, onder aftrek van de beheerskosten, contant uitbetaald. · Trackers zijn flexibel
De belegger kan trackers, net als aandelen, zo lang in portefeuille houden als hij wil. Ze hebben immers een onbeperkte looptijd. Een beperkte looptijd ziet men als een vorm van risico, het ontbreken ervan betekent dus minder risico. · Trackers zijn te combineren met opties en futures
Voor beleggers die gewend zijn met bijvoorbeeld AEX-opties en AEX-futures te werken, vormen trackers een welkome aanvulling. Bijvoorbeeld kan een belegger AEX-calls schrijven en deze afdekken met een overeengekomen hoeveelheid trackers op de AEX-index (mits de bank dit toestaat). Omgekeerd kan een belegger zijn trackers beschermen met AEX-opties en AEX-futures.

Prijsvorming van trackers

Een factor die voor een afwijking in de koers van de tracker ten opzichte van de index kan zorgen is dividend. Doorgaans zal de beheerder dit een of meer keer per jaar uitbetalen. Het tot die datum opgespaarde dividend plus rentevergoeding daarop kunnen ook voor een verschil zorgen.

Waarop zijn er trackers?

Voor een actueel overzicht kun je het beste kijken op de website van Euronext. Ook op pagina 522 van teletekst is een overzicht te vinden.
Trader -  De naam voor een beleggers die met snel aan en verkopen zijn winsten probeert te maken.
Trading range -  Bereik tussen twee niveaus waarbinnen een koers zich beweegt. Dit is een term die Technisch Analisten vaak gebruiken.
Trend -  Als een koers zich gedurende een langere tijd in een bepaalde, duidelijke richting beweegt spreekt men van een trend. Beleggers proberen trends te ontdekken in de verwachting ervan te kunnen profiteren.
Trendlijn -  Een lijn op een koersgrafiek die een bepaalde (stijgende of dalende) trend aangeeft. Beleggers gebruiken (historische) trendlijnen om een toekomstig koersverloop te kunnen voorspellen.
Trommelpapier -  Aandelen die lang in portefeuille blijven. (Vroeger toen we nog papieren aandelen hadden, werden die in 'de trommel' opgeslagen.)
Turbo -  De Turbo is een financieel instrument met een hefboomwerking. Een Turbo combineert de voordelen maar niet de nadelen van een optie en future. Turbos worden uitgegeven door ABN-AMRO en zijn met name geschikt voor actieve beleggers die willen profiteren van korte termijn (1 week tot enkele maanden) koersbewegingen. Er zijn twee soorten Turbos waar u in kunt handelen: de Turbo Long Certificaten en de Turbo Short Certificaten. U kunt dus profiteren van zowel een stijgende als een dalende beweging. Turbos kunt u gewoon bij uw eigen bank of broker kopen en verkopen.
Turbo Long -  Het financieringsniveau van een Turbo Long is het deel van de onderliggende waarde dat ABN Amro voor u financiert. Hierdoor ontstaat de hefboom. Bij een Turbo Long is het financieringsniveau het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en de prijs van de Turbo. In het algemeen worden over dit niveau op dagbasis financieringskosten berekend die afhankelijk zijn van de gebruikte rentevoet. Deze kosten worden dagelijks verrekend met het financieringsniveau, waardoor dit iedere dag oploopt. Bij gelijkblijvende marktomstandigheden neemt de waarde van de Turbo Long hierdoor af. Opbrengsten (zoals dividenden en dergelijke) worden in mindering gebracht op het financieringsniveau.
Turbo Short -  Een Turbo Short werkt tegenovergesteld aan een Turbo Long. Als u een Turbo Short koopt, is het alsof ABN Amro de onderliggende waarde voor u verkoopt. Dit noemen we "short gaan". In het algemeen genereert de opbrengst rente die ten goede komt aan het financieringsniveau. In dat geval ontvangt u bij een Turbo Short renteopbrengsten over zowel uw inleg als de verkoopopbrengst van de onderliggende waarde. Bij gelijkblijvende marktomstandigheden zal daardoor het financieringsniveau stijgen en de prijs van de Turbo Short toenemen. Opbrengsten die gerelateerd zijn aan de onderliggende waarde (zoals dividenden) worden ook in het financieringsniveau verrekend, waardoor de koers van de Turbo Short daalt. Het aantal verschillende financieringsniveaus waaruit u kunt kiezen voor Turbo's Long en Short verschilt per onderliggende waarde.
Turn around -  Een wijziging ten goede bij een onderneming die eerder met grote problemen te maken heeft gehad.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.