Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
Jaarverslag -  Een jaarverslag is een document dat een beurs genoteerde onderneming jaarlijks moet opstellen. Het verslag laat zien hoe het fonds zijn middelen heeft belegd, en geeft inzicht in de financiële stand van zaken door middel van de balans en resultatenrekening. Ook staat er in het jaarverslag een verslag van de directie en de bevindingen van een accountant. In het verslag van de directievoorzitter wordt teruggekeken op het voorgaande jaar en wordt vooruitgekeken naar zaken die in de toekomst zullen spelen en die op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering aan de orde kunnen komen.
Jojofonds -  Een aandeel van een fonds waarvan de koers vrij onvoorspelbaar op en neer schiet.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.