Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
Waarde -  Waarde is een karakterisering voor een beleggingsaanpak waarbij de belegger ondergewaardeerde aandelen koopt.
Waarde belegger -  Belegger die op zoek is naar bedrijven met een hoge intrinsieke waarde en een lage waardering op de beurs.
Warrant -  Een verhandelbaar recht om gedurende een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs nieuwe aandelen bij de uitgevende instelling te kopen. Lijkt veel op een calloptie.
Weerstandsniveau -  Prijsniveau waarop er genoeg aanbod in de markt is om een koersstijging een halt toe te roepen
Wees positie -  Bij een eerdere optiestrategie met meerdere posities is alles gesloten, op één overgebleven optiepositie na.
Wegen -  Meetellen, relatieve omvang hebben. Het aandeel Shell weegt vanwege haar omvang zwaar in de AEX index.
Wereldwijd fonds -  Een wereldwijd fonds belegt in internationale aandelen of obligaties.
Wholesale -  Transactie en orders van een grote omvang
Willig -  Zo wordt de beurs genoemd bij een marktstemming met beperkt oplopende koersen.
Winst -  Vaak gebruikt in plaats van nettowinst: de omzet van een bedrijf minus alle kosten zoals rente, belastingen, afschrijvingen, reorganisatievoorzieningen etcetera.
Winst per aandeel -  De (netto)winst van een bedrijf gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.
Woekerpolis -  De term “Woekerpolis” is in 2006 bedacht door het tv-programma Radar van de Tros. Dit om aan te geven dat op de meeste beleggingsverzekeringen tussen de 30 en 40% van de door u betaalde premie als kosten door de verzekeringsmaatschappij worden ingehouden.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.