Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
In de wind gaan -  Short gaan, ofwel spculeren op een koersdaling door iets te verkopen dat men niet bezit. De verwachting is dan dat het tegen een lagere koers teruggekocht kan worden.
In the money -  Een Call optie heet 'in the money' als de uitoefenprijs lager is dan de koers van de onderliggende waarde. Een Put optie is in de money als de uitoefenprijs hoger is dan de beurskoers van de onderliggende waarde.
In- en uitstapkosten -  De kosten die u dient te betalen wanneer u in en uit het fonds stapt.
Incourante markt -  Een niet-officële markt waar aandelen van relatief kleine ondernemingen worden verhandeld.
Index -  Een index is een verzameling effecten die zo is samengesteld dat ze een bepaald gedeelte van de markt representeert. Veel genoemde indices zijn de Dow Jones Industrial Average, de S&P 500 en de AEX-index. Veel fondsen kiezen ervoor om hun prestaties te evalueren aan de hand van een index (de benchmark).
Index fonds -  Een indexfonds is een fonds dat zo nauwkeurig mogelijk een bepaalde index volgt met als doel om hetzelfde rendement als deze index te behalen. De fondsmanager bestudeert de samenstelling van de index en veranderingen daarin nauwkeurig om de portefeuille van zijn fonds een zo goed mogelijke afspiegeling te laten zijn van de index.
Indexoptie -  Optie waarbij de beursindex de onderliggende waarde is.
Inflatie -  Situatie waarin het algemene prijspeil in een land stijgt en leidt tot waardevermindering.
Insider trading -  Handelen met voorwetenschap. Dit is strafbaar. Dit kan ook u overkomen als u gaat handelen op een tip van een kennis die later bleek te bestaan uit kennis die niet openbaar bekend was. Wees hier dus voorzichtig mee. Het kan echter ook inhouden, het handelen van de managers die aandelen van de onderneming in hun bezit hebben. Dit laatste is niet illegaal, maar wel aan regels gebonden. Er bestaan dan ook periodes van rond de publicatie van cijfers waarin de insiders niet zelf mogen handelen in hun bezit aan aandelen van de onderneming. Als ze het beheer van hun aandelen aan een onafhankelijke derde hebben toegewezen mogen ze ook in de gesloten periodes handelen. Ze mogen er alleen zelf geen rol in hebben. Niet in een aanwijzing aan de beheerder en niet in de uitvoering van de orderinbreng.
Institutionele belegging -  De verzamelnaam voor grote, niet-particuliere beleggers zoals beleggingsmaatschappijen en pensioenfondsen.
Interim dividend -  Als het bedrijf aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan en er voldoende winst overblijft, wordt jaarlijks een deel van de winst als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Soms ook tussentijds. Het heet dan interim-dividend. De dividend uitkering in de vorm van aandelen heet een Stock-dividend. Over uitgekeerd contact dividend moet dividendbelasting worden betaald (25%); deze belasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Ook is er het keuze-dividend, waarbij de aandeelhouder kan kiezen tussen een uitkering in contanten of een uitkering in aandelen.
Interventie -  Een ingreep op de geld- of valutamarkt door bijvoorbeeld de Centrale Banken om de koers van een valuta te manipuleren.
Intrinsieke waarde (van een fonds) -  De intrinsieke waarde van een beleggingsfonds is gelijk aan de totale gewogen beurswaarde van de effecten die het fonds op een bepaald moment in de portefeuille heeft.
Introductie -  Het naar de beurs brengen van een onderneming. Dat gaat gepaard met de uitgifte van nieuwe aandelen (emissie) of door de verhandeling van al bestaande aandelen (herplaatsen)
Inverse rentestructuur -  Situatie waarde de korte rente hoger is dan de lange rente.
IPO -  Engelse term voor de eerste uitgifte van aandelen of obligaties op een effectenbeurs.
ISIN -  International Security IdentificatioN code. De internationale administratiecode toegekend aan een effect. De ISIN-code bestaat uit een landencode en een uniek nummer.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.