Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
Pandbrief -  Schuldbrief, uitgegeven door een hypotheekbank.
Paraplufonds  -  Overkoepelend beleggingsfonds dat is onderverdeeld in verschillende aparte beleggingsfondsen voor de diverse beleggingscategorieën, sectoren, landen en dergelijke.
Pari -  Officieel is het 'à pari'. Tegen de nominale waarde.
Pay out -  Deel van de nettowinst dat als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.
Penny stocks  -  Een penny stock is een meestal volatiel aandeel van een risicovol bedrijf met een lage marktkapitalisatie. De koers van een penny stock bedraagt vaak niet meer dan enkele tientallen centen.
Performance  -  De performance of het rendement van een fonds geeft weer hoe de waarde van een belegging is gegroeid (of gedaald) over een bepaalde periode. Beleggers vergelijken de rendementen van fondsen om de prestaties van vergelijkbare fondsen tegen elkaar af te zetten.
Periodiek -  Het minimale periodieke beleggingsbedrag is het minimum bedrag dat u periodiek moet storten als u wilt deelnemen in een beleggingsfonds.
Periodiek beleggen  -  Periodiek beleggen houdt in dat een belegger meestal maandelijks geld inlegt in een beleggingsfonds.
Perpetuele lening -  Obligatielening die geen aflossing kent. In feite 'eeuwige' leningen. De belangrijkste component is hierbij rente. Daar er geen verplichting tot aflossing is, kan de koers bij betalingsproblemen extreem hard dalen. Deze leningen zijn daarom speculatiever dan gewone obligaties.
Portefeuille -  Portefeuille is een verzameling van aandelen, obligaties of andere beleggingen.
Positie -  Een positie is een belegging. Een belegger kan posities innemen in fondsen, aandelen of andere beleggingen.
PPI -  Proiducer Price Index, de Amerikaanse index voor grondstofprijzen. Het is een belangrijke indicator voor inflatie.
Preferente aandelen  -  Aandelen waaraan voor de bezitter bijzondere rechten zijn verbonden. Het kan gaan om dividend (winstverdeling) die bij uitkering eerst aan de bezitters van preferente aandelen wordt vergoed. Het uit te keren dividend wordt vaak in een vast percentage over de nominale waarde van het andeel uitgedrukt.
Premium ten opzichte van intrinsieke waarde -  Wanneer een beleggingsfonds noteert tegen een premie boven de intrinsieke waarde, is de koers hoger dan de nettowaarde van het fonds (per aandeel). Closed end beleggingsfondsen kunnen een hoge premie noteren. De premie wordt meestal uitgedrukt als percentage, en geeft weer hoeveel meer beleggers voor de aandelen willen betalen dan de aandelen op dat moment volgens het beleggingsfonds waard zijn.
Primaire markt -  Emissiemarkt waar sprake is van nieuwe aandelen of obligaties. Op de secundaire markt koopt u bestaande aandelen van andere beleggers.
Prioriteits aandelen -  Via deze aandelen (op naam) kunnen houders ervan belangrijkse beslissingen nemen, zoals de benoeming van bestuurders of het uitgeven van nieuwe aandelen.
Prospectus  -  Een prospectus is een formele verklaring van een fonds, die wordt uitgegeven voordat de aandelen worden aangeboden aan het publiek. In deze verklaring zet het fonds zijn doelstelling, de kosten, en andere feiten die de belegger moet weten om een geïnformeerde beslissing te nemen.
Proxy voting -  Verzoek van aandeelhouders om stemvolmachten te verstrekken. Tegenwoordig wordt dit met Amerikaanse aandelen geregeld via bijvoorbeeld de site proxyvote.com
Pure play -  Een belegging waarbij er voluit op een bepaalde ontwikkeling kan worden ingespeeld.
Put Optie -  Recht om een belegging te verkopen tegen een van tevoren overeengekomen prijs. Voor dat recht moet een premie worden betaald

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.