Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
Hang Seng index -  Belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van Hongkong.
Hausse -  Lange periode van ononderbroken koersstijging. Tegenovergestelde beweging is de Baisse.
Hedge fund -  Van oudsher beleggingsfondsen die op basis van een vastgelegde strategie proberen beleggingssrisico's te beperken. Het zijn vaak besloten fondsen, die een forse minimale inleg verlangen, met geleend geld opereren en gebruikmaken van afgeleide producten. Tegenwoordig (ten onrechte) gebruikt als verzamelnaam voor zeer speculatief ingestelde beleggingsfondsen.
Hedgen -  Engelse term voor afdekken. Hedging is het afdekken van risico's door het aangaan van een andere positie. Sommige effectentransacties kunnen het risico elimineren dat door een reeds bestaande positie is gecreëerd. Zo kan een belegger die callopties schrijft, deze short-positie afdekken door het kopen van de onderliggende waarde.
Hedging -  Zie hedgen
Herbeleggen -  Het beleggen van bijvoorbeeld dividend- en renteinkomsten uit een beleggingsportefeuille in de waarde waarop die inkomsten zijn genoten of in andere zaken.
Herbeleggingsindex -  Een index die de koersontwikkeling volgt inclusief herbelegging van op de index opgenomen aandelen uitbetaalde dividenden.
High yield fonds -  Een high yield fonds is een obligatiefonds welke vooral belegt in obligaties met een lage kredietwaardigheid.
Hitten -  Beursterm voor het aangaan van een transactie tegen een op het handelsscherm afgegeven prijs.
Hoekman -  De oude naam voor de beurshandelaar op de vloer. Nu heet zo'n persoon een 'specialist'. Hun taak is het bij elkaar brengen van koop- en verkoop orders.
Huisfonds -  Beleggingsfonds dat is opgericht en wordt beheerd door een bankinstelling of verzekeringsmaatschappij.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.