Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
Value investor -  Belegger die op zoek is naar bedrijven met een hoge intrinsieke waarde en een lage waardering op de beurs.
Valuta -  Munt van oorsprong
Vastgoedfonds -  Beleggingsfonds dat in onroerend goed belegt.
Vastrentend fonds  -  Een vastrentend fonds is een fonds dat belegt in effecten die op een reguliere basis vaste inkomsten genereren, meestal obligaties, geldmarktinstrumenten of preferente aandelen.
Verkoopkosten  -  Verkoopkosten zijn kosten die bij een belegger in rekening worden gebracht als hij zijn aandelen in een beleggingsfonds verkoopt. Bij buitenlandse fondsen worden de verkoopkosten vaak lager naar mate een belegger langer in een fonds heeft gezeten, na drie of vijf jaar zijn de kosten vaak nul. Deze kostenstructuur moet beleggers ervan weerhouden om te snel hun middelen weer uit de fondsen te halen.
Vermogensbeheer  -  Vermogensbeheer, ook wel asset management is de algemene term voor het beheren van een portefeuille van een groep assets, zoals aandelen, obligaties of kas.
Vermogensstructuur  -  De omvang van het totale vermogen van een bedrijf op een bepaald moment en de manier waarop dat is samengesteld. Geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf gebruikgemaakt heeft van bijvoorbeeld aandelenkapitaal, obligatieleningen en bankleningen.
Vertrekken -  Beursterm voor sterk stijgen van een koers. (De koers is vertrokken)
Verwachtingswaarde -  Een deel van de premie die voor opties moet worden betaald. De optiepremie bestaat uit tijd- en verwachtingswaarde. De verwachtingswaarde heeft te maken met het stukje hoop en verwachting dat beleggers hebben en waar ze dus ook geld (premie) voor over hebben.
Volatility -  Engels voor beweeglijkheid of volatiliteit. Het begrip volatility duidt de beweeglijkheid van de koers van een effect aan. Een hoge volatility betekent dat de koers van een fonds sterk stijgt en daalt binnen een relatief korte periode. Volatility is mede een indicator voor het risico dat een belegger loopt met een bepaald fonds. Volatility is een belangrijke factor bij de waardebepaling van een optie.
Voortschrijdende rendementen  -  Het voortschrijdend rendement geeft de beleggingsopbrengsten (total return) over recente periodes weer. Die periode kan een jaar, maand, week of dag zijn. Op 14 maart bijvoorbeeld beslaat het 1-jaars voortschrijdend rendement een periode van 15 maart 2000 tot 14 maart 2001. Het 1-week voortschrijdend rendement geeft op die dag de opbrengst over de periode van 8 tot 14 maart 2001 weer.

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.