Woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z | Ã
Reset list
Zeer flauw -  Term voor een beursstemming met sterk dalende koersen.
Zerobond -  Obligaties die men onder de nominale waarde uitgeeft en die geen rente uitkeren. Op de aflossingsdatum keren zij de nominale waarde uit. Het verschil tussen uitgifteprijs en nominale waarde is het rendement. Zero bonds noemt men ook wel nulcouponobligaties.
Zetel -  Figuurlijke uitdrukking voor een beurslidmaatschap
Zwarte Zwaan -  Een gebeurtenis die totaal niet was verwacht. (Er waren ooit alleen witte zwanen in Europa, tot er ineens een zwarte zwaan opdook)

One thought on “Woordenboek


Comments are closed.